Afdrukken

PRIVACYBELEID VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

In het kader van haar commerciële activiteiten besteedt LMC aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van elke persoon wiens persoonsgegevens zij moet verwerken.In het kader van haar commerciële activiteiten besteedt LMC aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van elke persoon wiens persoonsgegevens zij moet verwerken.

Het doel van dit Privacybeleid is om betrokkenen belangrijke informatie te verstrekken over hoe LMC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Wij nodigen u uit om het aandachtig te lezen.

Dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens is tevens bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679) die in werking is getreden op 25 mei 2018 en van de Gegevensbeschermingsverordening Wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 20 juni 2018.

Belangrijk

LMC verwerkt hoofdzakelijk de persoonsgegevens van haar cliënten en potentiële natuurlijke personen en die van werknemers, medewerkers en leidinggevenden van haar cliënten en potentiële rechtspersonen.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens in de gevallen waarin de geldende regelgeving voorziet:

 • ● de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten en/of,
 • ● het voldoen aan een wettelijke verplichting en/of,
 • ● uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens en/of,
 • ● het bestaan van een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens. Gerechtvaardigd belang is een geheel van commerciële of zakelijke redenen die het gebruik van uw gegevens door LMC rechtvaardigen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De in dit document genoemde verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf LMC, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 93 rue d’Amsterdam 59910 BONDUES, geregistreerd bij de RCS LILLE METROPOLE onder nummer 885 880 146.

2. Welke gegevens verzamelen wij over u en onder welke omstandigheden verzamelen wij deze?

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verzendt

Tijdens de verschillende contacten die wij met u hebben, kan het voorkomen dat u ons informatie moet verstrekken die u aanbelangt.
Deze gegevens omvatten:

 • ● Naam, voornaam, titel, foto;
 • ● Postadres, e-mailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, faxnummer;
 • ● Functie vervuld binnen het bedrijf;
 • ● Gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van een besteld product;
 • ● Bankgegevens ;

2.2 De gegevens die wij verzamelen tijdens onze commerciële relatie

De gegevens die wij verzamelen tijdens onze commerciële relatie met u omvatten het volgende:

 • ● Gegevens met betrekking tot de historie van uw commerciële relatie met LMC, afspraken, telefoontjes, offertes, bestellingen van producten en diensten, facturering en betaling;
 • ● Verzoeken die u doet aan onze klantenservice of incidenten die u bij ons meldt, bijvoorbeeld rondom de levering van onze producten of de uitvoering van onze dienstverlening.

2.3 Gegevens die wij automatisch verzamelen

Tijdens elk van uw bezoeken aan onze site verzamelen wij informatie met betrekking tot uw verbinding en uw navigatie. Er kunnen verschillende technologieën worden geïmplementeerd om deze gegevens te verzamelen. De belangrijkste is het koekje.

Gegevens verzameld via cookies

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst bij het bekijken van een site, applicatie of online advertentie en wordt opgeslagen in een specifieke ruimte op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden beheerd door uw internetbrowser en alleen de uitgever van een cookie kan beslissen of hij de daarin opgenomen informatie wil lezen of wijzigen.

Een cookie heeft een beperkte geldigheidsduur. De storting en opslag ervan op uw terminal gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en is afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt en die u op elk moment hieronder kunt wijzigen:

Een cookie identificeert u niet persoonlijk. Hiermee kan de zender uw terminal herkennen en een bepaalde hoeveelheid informatie verzamelen over de navigatie die vanaf deze terminal wordt uitgevoerd.

Cookies hebben verschillende functies, zoals u in staat stellen efficiënt door een site of applicatie te navigeren en uw keuzes, goederen en diensten die u wilt kopen te onthouden.

De cookies die door LMC worden geplaatst, afhankelijk van uw keuzes, stellen ons in staat:

 • ● Om statistieken op te stellen over de aanwezigheid en het gebruik van de verschillende onderdelen van onze site, waardoor we de interesse en ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
  Wij nodigen u uit om de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics te lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, kunt u een door Google ontwikkelde add-on in uw browser installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
 • ● Om informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account),
 • ● Om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze site, zoals uw account, met behulp van identificatiemiddelen of gegevens die u ons eerder heeft verstrekt;
 • ● Om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde periode wordt gevraagd opnieuw verbinding te maken met inhoud of een dienst.

Gegevens verzameld door standaard internettechnologieën

We kunnen ook standaard internettechnologieën gebruiken, zoals scripts, pixels en omleidingen. Scripts (ook wel tags genoemd), geschreven in JavaScript, zijn programma's die in uw browser draaien en verschillende acties uitvoeren, bijvoorbeeld het verzenden van informatie naar onze servers.

Scripts kunnen ook pixels maken. Pixels (ook wel transparante GIF's, duidelijke GIF's of webbugs genoemd) zijn coderegels waarmee u een grafische afbeelding (meestal onzichtbaar) op een webpagina of in een e-mail kunt weergeven.

Omleidingen maken een webpagina beschikbaar onder meerdere paginaadressen (URL's). Wanneer een browser een omleidings-URL opent, wordt een pagina met een andere URL geopend.

Het doel van deze technologieën is om uw ervaring op onze site te verbeteren, onder meer om u gepersonaliseerde inhoud te bieden op basis van uw interesses.

Deze technologieën geven ons met name toegang tot de volgende informatie:

 • ● Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze site;
 • ● Informatie over of u de e-mails die wij u sturen wel of niet heeft gelezen en of u op de links in deze e-mails klikt.

2.4 Uitsluiting van eventuele gevoelige gegevens

LMC verzamelt geen gevoelige gegevens over u.
Als gevoelige gegevens worden beschouwd: gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gegevens over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen, het unieke nationale identificatienummer (NIR voor Frankrijk). Als dergelijke informatie op enigerlei wijze aan LMC wordt gecommuniceerd, wordt deze verwijderd.

3. Om welke redenen/doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden persoonsgegevens verwerkt ?

▶Verwerking uitgevoerd op de wettelijke basis van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen:

 • ● Handelingen die nodig zijn voor het leveren van producten en diensten
 • ● Aanmaken van het klantaccount
 • ● Rekening houden met de order en uitvoeren;
 • ● Beheer van leveringen en volgen van bestellingen;
 • ● Klantrelatiebeheer: het verlenen van klantenservice die per post, telefoon, e-mail bereikbaar is voor eventuele vragen of klachten;
 • ● Het verzenden van informatie over de wijziging of ontwikkeling van onze producten en/of diensten;
 • ● Verzenden van elektronische facturen per e-mail, factureren en innen van betalingen;
 • ● Beheer van onbetaalde schulden;
 • ● Verzenden van nieuwsbrieven;
 • ● Tevredenheidsonderzoeken;
 • ● Raadpleging van een speciaal klantenaccount;
 • ● Beheer van de uitoefening van uw rechten over uw persoonlijke gegevens.

▶ Marketing- en commerciële prospectieactiviteiten met betrekking tot LMC-producten en -diensten

 • ● Upgraden naar poststandaarden, bijwerken, verrijken en ontdubbelen van uw persoonlijke gegevens in een speciale LMC-database;
 • ● Het verzenden van informatie over onze activiteit;
 • ● Het verzenden van informatie met betrekking tot onze producten en diensten per post, e-mail of een ander medium;
 • ● Uitwerking van de goden;
 • ● Gepersonaliseerde commerciële prospectieacties;
 • ● Ontwikkeling van commerciële statistieken.

▶ Verwerking uitgevoerd op basis van uw toestemming:

 • ● Registratie van door u verzonden sollicitaties naar LMC;
 • ● Plaats cookies op uw computer:

Werking en optimalisatie van de navigatie op onze site

 • ● Memoriseren van informatie met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, diensten of informatie die u op onze site hebt gekozen (geabonneerde dienst, geraadpleegde inhoud, gedane aankoop, enz.) ;
 • ● Automatische verbinding met gereserveerde of persoonlijke delen van onze site, zoals uw account, met behulp van identificatiegegevens;
 • ● Beheer van onze platformen en uitvoeren van interne technische handelingen in het kader van probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, analyses, studies en enquêtes;

Aanwezigheids- en publieksmeting

 • ● Opstelling van statistieken en bezoekersvolumes en gebruik van de verschillende elementen waaruit onze site bestaat (bezochte secties en inhoud, routes) om de interesse en ergonomie van onze diensten te verbeteren;
 • ● Bepalen van interesses en gedrag;
 • ● Verbetering van de klant-/gebruikerskennis voor personalisatiedoeleinden.

▶ Verwerking uitgevoerd op basis van het legitieme belang dat LMC nastreeft:

 • ● organisatie van tevredenheidsonderzoeken of enquêtes;
 • ● statistische analyses;
 • ● verzenden van nieuwsbrieven;
 • ● prospectieactiviteiten;
 • ● controles op mogelijke fraude;
 • ● beheer van verzoeken om toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens van de betrokken personen.

4. Aan wie kunnen persoonlijke gagevens worden doorgegeven ?

▶ LMC kan verplicht zijn om persoonlijke gegevens door te geven aan verschillende categorieën ontvangers:

 • ● Commerciële, IT-, after-sales service, administratieve en marketingdiensten van LMC: persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de interne diensten van LMC, die ze moeten verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • ● Onderaannemers en dienstverleners van LMC: persoonsgegevens worden doorgegeven aan onderaannemers of dienstverleners die namens LMC optreden op technisch vlak (huisvesting, onderhoud, statistieken), logistiek (transport).
 • ● Derden: persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals deskundigen, verzekeraars, professionals die betrokken zijn bij het oplossen van een claim of het beheren van een geschil.

▶ LMC verbindt zich ertoe om geen persoonlijke gegevens over te dragen aan derden wiens activiteit of doel het verwerven van nieuwe prospects is met het oog op het verzenden van commerciële prospectie zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

▶ LMC kan verplicht zijn om persoonsgegevens mee te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit die daarom verzoekt of voor de uitoefening van een legitiem belang zoals de verdediging van haar rechten.

5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen of evenredig is aan de doeleinden waarvoor ze zijn vastgelegd. Bepaalde bewaartermijnen voldoen aan het gerechtvaardigd belang van LMC.

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van het feit of wij een huidige contractuele relatie hebben (u bent een actieve klant), of we in het verleden een contractuele relatie met u hebben gehad (u bent een inactieve klant) of dat we nooit een dergelijke relatie hebben gehad met u typt (u bent dan een prospect).

Gegevens met betrekking tot uw browsen op onze online diensten, verzameld door cookiesmeting van het publiek waarvoor u toestemming heeft gegeven, hebben een specifieke bewaartermijn van13 14 maand.

Wanneer het bewaren ervan niet langer gerechtvaardigd is door wettelijke, commerciële vereisten of verband houdt met het beheer van uw klantaccount, of als u gebruik heeft gemaakt van een recht op wijziging of verwijdering, zullen wij ze veilig verwijderen.

6. Beveiliging

LMC implementeert alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd of beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen, neemt LMC alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt ( in het bijzonder door de fysieke bescherming van gebouwen, de implementatie van authenticatieprocessen met persoonlijke en veilige toegang via vertrouwelijke identificatiegegevens en wachtwoorden, het loggen van verbindingen, encryptie van bepaalde gegevens, enz.).

7. Wat zijn de rechten van individuen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens?

▶ Afhankelijk van de verwerking genieten klanten en prospects die individuen en werknemers zijn, medewerkers en managers van onze klanten en prospects die rechtspersonen zijn, de volgende rechten:

 • ● Recht op toegang: recht om bevestiging te krijgen of hun persoonsgegevens al dan niet door LMC worden verwerkt, en wanneer dit het geval is, om mededeling te verkrijgen over de informatie die hen aangaat en die door LMC wordt verwerkt.
 • ● Recht op rectificatie: recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige informatie die hen betreft en die door LMC wordt verwerkt.
 • ● Recht van verzet: recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens:
 • ● voor prospectiedoeleinden, zonder enige bijzondere reden;
 • ● voor alle andere doeleinden, met betrekking tot verwerking op basis van het legitieme belang van LMC, om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van klanten en prospects, natuurlijke personen en werknemers, medewerkers en managers van klanten en potentiële rechtspersonen, behalve dat LMC aantoont dat er zijn legitieme en dwingende gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan hun belangen en hun rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
 • ● Recht om toestemming in te trekken: bij verwerking op basis van toestemming, recht om gegeven toestemming voor verwerking op ieder moment in te trekken.
 • ● Recht op beperking van de verwerking: recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten opschorten totdat een verificatie kan worden uitgevoerd (verificatie van de juistheid van de informatie, de rechtsgrondslagen van de verwerking, de legitieme redenen van LMC wanneer zij zich verzetten tegen de verwerking), of wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar zij zich verzetten tegen het wissen ervan.
 • ● Recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na overlijden: recht om richtlijnen te geven over het lot van hun persoonsgegevens na hun overlijden. Bij ontstentenis van dergelijke richtlijnen kunnen hun erfgenamen, na hun overlijden, deze rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens uitoefenen.
 • ● Recht op verwijdering of recht om vergeten te worden: recht om verwijdering door LMC van hun persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
  1. 1. de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
  2. 2. zij trekken hun toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
  3. 3. zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en er geen dwingende legitieme grond voor de verwerking bestaat;
  4. 4. er sprake is van onrechtmatige verwerking van de gegevens;
  5. 5. de gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • ● Recht op overdraagbaarheid: recht om de persoonlijke gegevens die zij aan LMC hebben verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat zodat zij deze kunnen verzenden, of om LMC te vragen deze naar een andere gegevensbeheerder te verzenden. Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking gebaseerd is op hun toestemming of op de uitvoering van een contract, en wanneer deze wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.
 • ● Recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL): recht om een klacht in te dienen bij de CNIL als zij van oordeel zijn dat LMC de verplichtingen voorzien door de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens niet naleeft (om meer informatie: https://www.cnil.fr/).

8. Hoe kunnen klanten en potentiële natuurlijke personen en werknemers, medewerkers en managers van onze klanten en potentiële rechtspersonen hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens uitoefenen?

Deze rechten kunnen bij LMC op de volgende wijze worden uitgeoefend:
Per post, door ons te schrijven op het volgende adres:
93 rue d’Amsterdam 59910 BONDUES met vermelding van uw naam, voornaam, adres, e-mailadres

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot het accepteren en beheren van cookies?

▶ Uw rechten met betrekking tot acceptatie en beheer van cookies

Het plaatsen van een cookie op uw navigatieterminal is afhankelijk van uw wensen. U kunt uw keuzes met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies die op uw terminal worden geplaatst op elk moment wijzigen, hetzij in uw browser, hetzij online bij verschillende operators.

Maak uw keuzes via de informatiebanner (eerste bezoek)

Bij uw eerste bezoek aan onze site wordt een informatiebanner getoond, om u te informeren voordat u deze cookies plaatst en om u de mogelijkheid te bieden deze te accepteren of te weigeren.

Verander uw keuzes

U kunt op elk moment uw keuzes wijzigen met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies die op uw terminal worden geplaatst door hier te klikken

Maak uw keuzes in uw browser

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat u af en toe de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk wordt opgeslagen, of dat u de registratie van cookies in uw terminal systematisch accepteert of weigert.

Wij wijzen u erop dat eventuele instellingen in uw browsersoftware met betrekking tot het weigeren van technische en functionele cookies uw surfcomfort op onze website kunnen veranderen, of zelfs het gebruik van bepaalde van onze diensten kunnen verhinderen die het gebruik van dezelfde cookies vereisen.

Indien van toepassing wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze website en onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen en die u hebt geweigerd of verwijderd.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
Voor Edge™: https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/afficher-les-cookies-dans-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
Voor Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri40732/mac
Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=nl&answer=95647
Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Deze versie is bijgewert op 04/09/2023