Afdrukken

Wettelijke bepalingen

Informatie m.b.t. de uitgever en beheerder:
Rechtspersoon: ETS Leon Masson et Cie SAS
Hoofdkantoor: 93 avenue d’Amsterdam 59910 BONDUES
Handelregisternummer: Roubaix-Tourcoing B 885 880 146
Maatschappelijk kapitaal: 1000000 €
Naam van de publicatieverantwoordelijke van de website: Eric JACQUART
Identificatie van de beheerder: DIS, 28 Rue des Arts 59800 LILLE, FRANCE

Verklaring CBPL:
Van deze website werd aangifte gedaan bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Het CBPL beschermt het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw privacy, persoonsrecht en verzamelen van persoonsgegevens.

Ontvanger van de gegevens:
De persoonsgegevens die verzamelt worden op de website lmcstore.com zijn bestemd voor gebruik door de firma LMC.

Doel van de verwerking:
De automatisch verzamelde gegevens (cookies, IPadressen, enz.) zullen worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden, in het kader van de administratie van de de website. In het geval van inschrijving op de website lmcstore.com kunnen wij uw geregistreerde gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van diverse commerciële informatie (nieuwsbrieven, productinformatie, enz.). Het versturen van e-mails met commerciële aard is onderworpen aan uw voorafgaandelijke toestemming.

Privacywet: In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u recht op wijziging, correctie of schrapping van uw gegevens in de bestanden van LMC. Om dit recht uit te oefenen, richt u zich tot: Klantendienst LMC Benelux, Vinkenlaan 22 te 9250 Waasmunster (België).

Verantwoordelijkheidsclausule:
De opgestelde informatie door LMC is voorbehouden voor privaat gebruik. Elk ander gebruik is verboden. Bovendien garandeert LMC op geen enkele manier de juistheid van de beschikbare gegevens en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en het gebruik dat daaruit zou kunnen voortkomen Globaal kan LMC niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de website lmcstore.com.

Intellectuele eigendom:
Het geheel van elementen die voortkomen op de website blijft exclusieve eigendom van LMC en zijn beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Elke reproductie van deze elementen is verboden, welk middel of drager ook wordt gebruikt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke van de website.